Construim și susținem unitatea morală și profesională între oameni!

”Dăruind vei dobândi!”

Promovăm și contribuim la bunăstarea comună prin:

Susținerea educației, spiritualității și științei

Stimularea muncii și inițiativei

Cunoașterea legislației, a drepturilor și libertăților cetățenești

Angrenarea semenilor de bună credință în sprijinul comunității

Promovarea culturii tradiționale

Ce activități profesionale desfășurăm în sprijinul comunității?

  Educație, formare profesională și cercetare pentru dezvoltarea economică și profesională a localității

  Standard ocupațional și de formare profesională

  Vocație și carieră profesională

  Legislație și proceduri

  Protecția mediului 

  Ordine și siguranța publică

           Lobby și advocasy (documentare și demersuri legislative și comunitare)

Activitatea principală a asociației

  9412 – Activităţi ale organizaţiilor profesionale

Activități secundare suport în susținerea activității principale și atingerea obiectivelor organizației:

  proiecte educative, formare profesională și de cooperare științifică cu instituții publice și private;

  proiecte și acțiuni sociale;

  proiecte economice, culturale, artistice și tradiționale;

  proiecte destinate organizațiilor colaboratoare și persoanelor fizice în susținerea activităților asociației.

Cod de Înregistrare Fiscală 43219340

Cont RO 27 RNCB 0128  1686 4694 0001 Banca BCR

Registrul de asociaţii, fundaţii si federaţii nr. 2949/A/2020

Registrul ANAF al entităţilor/unităţilor de cult: nr. INTERNT- 234877243-2020/30.12.2020

Cum putem ajuta?

  1. Vă înscrieți ca membru în asociație și/sau oferiți o donație sau sponsorizare, respectiv dacă sunteți firmă stabilim un acord de colaborare;

  2. Vă stăm la dispoziției cu informații și servicii pentru a contura pașii care să vă ofere soluții și rezolvare;

  3. Încheiem modalitatea de colaborare și comunicare în care dumneavoastră oferiți puțin iar asociația oferă cât mai mult;

  4. REZOLVĂM împreună de acum problemele.