Pentru fiecare român implicarea în social este considerată eronat o implicare politică.

Implicarea socială este de a participa cu voință și știință la menținerea eticii (principiile exterioare omului și necesare existenței comunității) și moralității (principiile ce le deținem în interiorul minții și sufletului necesare existenței și menținerii vieții) respectiv de a promova inițiative și proiecte care să rezolve probleme și pentru a îmbunătății viața comunității.

Politica unește implicarea socială cu administrarea comunității iar rezultatul faptelor politice sunt regulile etice și morale din societate ce sunt supravegheate prin funcționari de către administrație.

A ne implica social impune a cunoaște spiritualitate, etică și morală, constituție, domenii profesionale pentru care avem înclinații, organizarea și funcționarea administrației.

A ne implica politic impune a cunoaște aspectul social alături de modul de elaborare a actelor normative și de politici publice respectiv de a trata constituțional relațiile interne și externe ale națiunii.

Politicile publice ne oferă un mod civilizat și avantajos de a ne gospodării comunitatea.

Repere necesare implicării sociale românești 

Biblia ortodoxă

Constituție

Statul român

ARTICOLUL 1

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Elaborarea actelor normative  –  (Legi, Hotărâri de guvern, Ordonanțe de guvern, Hotărâri de consiliu local)

Guvern

Ministere

Politici publice

Alegeri

Personalități

Arhitectura puterii

“Revistă de literatură şi de cultură românească” –  “Climate literare”

Revista ”Certitudinea”

Literatură social-politică

Contencios istoric românesc

Mihai Eminescu

Istorie incomodă